Az oldal használatával elfogadja, hogy az oldal Cookie-kat használ: Megértettem!
White Golden Book logo - orvosi könyv, szakkönyv, könyvkiadás
Üdvözli Önt honlapján a
White Golden Book Kereskedelmi és Kiadó Kft. !
 Levelezési cím: 1506 Budapest, 116., Pf. 133.        e-mail: info@whitegoldenbook.hu

 

 

Könyv kereső:     szerzőre   címre   kulcsszóra   

Dr. Jávor Tibor :
A gyógyítás etikája

Könyv: A gyógyítás etikája ( Dr. Jávor Tibor ) - White Golden Book kiadó - orvosi könyv, szakkönyv, könyvkiadás

A gyógyítás hivatását etikai szempontból elemző könyv a kérdést igen széles körben mutatja be. Mindvégig nemzetközi testületek állásfoglalásaira támaszkodik, de hangsúlyozza, hogy az etika nem szakácskönyv. Kinek-kinek magának kell a felmerülő kérdésekkel megbirkóznia.
Kezdi a klasszikusok bemutatásával s kiemeli, hogy az arany középút Arisztotelész-i megközelítése általában a sikeres eljárás egy kérdés megoldásában. Megadja a gyógyítás filozófiai alapját, majd rátér a hivatás meghatározására. Részletesen foglalkozik az emberi jogokkal, az orvosi chartával és a Tavistock-elvekkel. Ezután rátér az identitásokra. Bárkinek sokféle identitása lehet nemzetiségénél, hiténél, hivatásánál, szenvedélyénél és még sok mindennél fogva, s ezek meghatározzák egyes alapvető etikai kérdésekben az állásfoglalását. Ugyanakkor konfliktusok forrásai is lehetnek. Az orvosok referenciacsoportja az Orvos Világszövetség, s amihez alkalmazkodnia kell, ennek állásfoglalásai. Általában elvárható, hogy a hivatását élete során gyakorló orvos, nővér, dietetikus morális konfliktus esetén ennek megfelelő, elvárható módon járjon el. Ismerteti az orvosi eskümintákat, majd rátér az orvosi tevékenységgel kapcsolatos emberi jogok kifejtésére. Ennek sérülésére hoz példákat.

Rámutat a kiszolgáltatott betegekkel kapcsolatos orvosi feladatokra. Itt a gyermek és öregek bántalmazásának s elhanyagolásának felismerése az orvos feladata, de a családorvos feladata a mögöttes konfliktus feloldása, esetleg külső segítség igénybevétele. Foglalkozik a könyv az orvosetika érvényesülésével katasztrófahelyzetekben, műhibákkal, tévedésekkel, s mindenekelőtt az ezzel kapcsolatos nyíltsággal. Röviden kifejti a bizonyítékokon alapuló orvoslás etikai jelentőségét, majd rátér az emberen végzett kutatások etikai szempontjaira. Tárgyalja a haldoklás, halál, eutanázia, genetikai tanácsadás, klónozás aktuális kérdéseit, az elektronikus medicina jelenlétét. Példákat hoz a kórház demokratikus működtetésére, s végül kitér a hálapénz kérdésére is.

A könyv logikus felépítése a benne könnyen megérteti orvosokkal, nővérekkel, az egészségügyben a beteg mellett dolgozókkal, medikusokkal, s nem utoljára a betegekkel, akikért e könyv valójában íródott.

Bolti ár: 2800 Ft        Kedvezményes ár: 2300 Ft