Az oldal használatával elfogadja, hogy az oldal Cookie-kat használ: Megértettem!
White Golden Book logo - orvosi könyv, szakkönyv, könyvkiadás
Üdvözli Önt honlapján a
White Golden Book Kereskedelmi és Kiadó Kft. !
 Levelezési cím: 1506 Budapest, 116., Pf. 133.        e-mail: info@whitegoldenbook.hu

 

 

Könyv kereső:     szerzőre   címre   kulcsszóra   
Click for English Desciptrion:

Artur Beke, Peter Krasznai :
Pain relief during labor and delivery Birth pain relief - Painless birth

Könyv: Pain relief during labor and delivery 
Birth pain relief - Painless birth
 ( Artur Beke, Peter Krasznai ) - White Golden Book kiadó - orvosi könyv, szakkönyv, könyvkiadás

Jelen könyv a napjainkban egyre nagyobb érdeklodésre számot tartó, és egyre szélesebb körben alkalmazott szülési fájdalomcsillapító eljárások elméleti és gyakorlati ismereteit foglalja össze, egységesen tárgyalva a téma aneszteziológiai és szülészeti kérdéseit. A szerzok a történeti áttekintés után az aneszteziológia szempontjából fontos élettani változásokat ismerteti, amelyek az anya szervezetében zajlanak a terhesség során. A vajúdás és a szülés fiziológiájával foglalkozó fejezetben a szülési fájdalom eredetét, anatómiáját és élettani alapjait írják le. A szülési fájdalomcsillapító eljárások közül eloször a gyógyszer adagolását nem igénylo módszereket ismertetik, majd ezt követik a különbözo általánosan és regionálisan ható gyógyszeres fájdalomcsillapító eljárások. Az intravénásan és intramuscularisan adagolható gyógyszerek mellett a szerzok kitérnek az inhalációs analgesia sajátosságaira. A szerzok külön tárgyalják a szülésvezetés szempontjait általánosan ható fájdalomcsillapítók alkalmazásakor. Az epiduralis érzéstelenítéssel foglalkozó fejezet – az anatómiai és élettani alapok rövid összefoglalója s a farmakológiai áttekintés után – az eljárás ma elfogadott szülészeti indikációit és kontraindikációit, a gyakorlati kivitelezés lépéseit, azok nehézségeit tárgyalja, tanácsot adva ezek elkerülésére és megoldására is. A következokben az epiduralis érzéstelenítés hatásainak a leírása következik. Külön kerül tárgyalásra a szülés lefolyására, az uteroplacentáris keringésre, valamint a magzatra és az újszülöttre gyakorolt hatás. Külön alfejezet ismerteti az esetleges mellékhatásokat és szövodményeket, valamint azok ellátását. A szerzok összefoglalják a szülészeti epiduralis analgesia speciális kérdéseit, leírják a szülési fájdalomcsillapítás céljából kezdett, de szülést befejezo mutéti anaesthesiává átalakított epiduralis érzéstelenítés technikáját, ismertetik az epiduralis ópiát analgesia szülészeti alkalmazásának lehetoségeit. A könyv külön tárgyalja a szülésvezetés sajátosságait epidurális analgesiában, kiemelik a kíméletes szülésvezetés szempontjait koraszülés esetén. Külön fejezet foglalja össze, hogy a szülés melyik szakában melyik fájdalomcsillapító eljárás javasolható. Az utolsó fejezetekben kapott helyet az epiduralis érzéstelenítés oktatása során alkalmazható, az analgesia lépéseinek feltüntetése mellett, a szülono tájékoztatására is kitéro rész, valamint itt szerepel az anyaságra felkészíto tanfolyamokon a szülési fájdalomcsillapítással kapcsolatban szerzett tapasztalatok rövid összefoglalása. Az igényes kivitelu könyvet – a mindennapi gyakorlatot segíto – színes fényképek és ábrák gazdagítják.

A könyv ajánlható szülési fájdalomcsillapítással, aneszteziológiával, szülészettel, perinatológiával foglalkozó szakembereknek, egyetemi hallgatóknak vagy szakvizsgára készüloknek, de a téma iránt érdeklodo várandósok, szülonok is hasznos információkat találhatnak a könyvben.

English desciptrion:

The book summarizes the theoretical and practical knowledge of the increasingly popular and widely used methods of childbirth analgesics today, addressing the anesthetic and obstetric issues of the subject in a coherent manner. After a historical review, the authors describe physiological changes in the mother's body during pregnancy that are important for anesthesiology. The chapter on the physiology of labour and delivery describes the origin, anatomy, and physiological foundations of childbirth pain. Among the analgesic methods of childbirth, methods that do not require drug administration are first described, followed by various general and regionally effective analgesic methods. In addition to intravenous and intramuscular drugs, the authors address the specifics of inhalation analgesia. The authors discuss the aspects of birth control separately when using general analgesics. The chapter on epidural anesthesia - after a brief overview of the anatomical and physiological basics and a pharmacological overview - discusses the accepted obstetric indications and contraindications, the steps of practical implementation and their difficulties, as well as advice on how to avoid and solve them. The following chapter describes the effects of epidural anesthesia. The effects on the course of delivery, uteroplacental circulation, and on the fetus and newborn are discussed separately. A separate subchapter describes possible side effects and complications and how to deal with them. The authors summarize the special issues of obstetric epidural analgesia, describe the technique of epidural anesthesia initiated for the purpose of childbirth pain relief, but later transformed into surgical anesthesia to complete delivery. The authors describe the possibilities of the use of epidural opioid analgesia in obstetrics. The book deals specifically with the features of birth control in epidural analgesia and highlights the aspects of gentle birth control in premature birth. A separate chapter summarizes which pain relieving procedure is recommended at which stage of childbirth. In the last chapters, which can be used in the teaching of epidural anesthesia, there is a section on informing the parturient in addition to explaining the steps of analgesia, and a brief summary of childbirth pain management experience in labour and birth preparation courses (antenatal classes). The sophisticated book is enriched with colour photographs and illustrations to help with everyday practice. The book is recommended for professionals in obstetrics, anesthesiology, obstetrics, perinatology, college students, or students preparing for specialty exams, but pregnant women and parents interested in the subject can also find useful information in the book.

List Price: 9870 HUF        Discounted Price: 8400 HUF

Bolti ár: 9870 Ft        Kedvezményes ár: 8400 Ft